Bilindiği üzere ibadetler, bedeni, mali ve hem bedeni hem mali olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir; vekâlet yoluyla başkasına yaptırılamaz. Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetlerde de asl olan, bunların bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlünün bu tür ibadetleri ifa etmekten aciz kalması durumunda, söz konusu ibadetleri vekâlet yoluyla yaptırması caizdir.

Mali ibadetler ise, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekâlet yoluyla da yerine getirilebilir. Mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür.

Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

  • Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
  • Vekâletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
  • Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
  • Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
  • İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
  • Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekâletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
  • Kesilen hayvanın eti, derisi ve herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği, ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

Kurban bedeli: 140.- CHF


Banka Havalesi
8 TEMMUZ 2022

Diyanet Cami Görevlileri
9 TEMMUZ 2022

Banka hesap bilgileri:

Banka adı: Thurgauer Kantonalbank
IBAN Nr : CH18 0078 4253 1886 0200 2 – BIC: KBTGCH22
Hesap Adı : Türkisch Islamische Stiftung
Adres :  Schwamendingenstrasse 102, 8050 Zürich


– Kurban bedellerini kurban sahibinin ad-soyad ve telefon numaralarını belirterek Diyanet cami din görevlilerine ya da afişte belirtilen hesap numarasına yatırabilirsiniz.

– Kurban bedeline tüm masraflar dahildir. Artması halinde artan miktar Vakfımızca hayr hizmetlerde kullanılacaktır.