Umre; hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.

Dikkat: Umre başvuruları 24 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Yeni çıkarılan kurallara göre 45 yaşından küçük olan bayanlarda mahrem düzenlemesi yapılarak tek başlarına Umre`ye gitmelerine izin verilmektedir, daha evvel yalnızca birinci dereceden yakınlarıyla seyahat etmelerine izin verilmekteydi. Öte yandan Umre`ye daha evvel katılmış olan kişilerden talep edilen ek vergiler ve harçlar da kaldırılmıştır. İsteyen kişiler herhangi bir ek vergi ödemeden yeniden Umre`ye gidebilirler.
EKONOMİK UMRE TURU

EKONOMİK UMRE TURU

Detaylar Çok Yakında!

LÜKS UMRE TURU

LÜKS UMRE TURU

Detaylar Çok Yakında!

KUDÜS & UMRE TURU

KUDÜS & UMRE TURU

Detaylar Çok Yakında!

Beytullah’ı Ziyaret…

Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir.

Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:
“Hac farzdır, Umre ise tatavvudur” hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Beytullah’ı Ziyaret…

Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir.

Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:
“Hac farzdır, Umre ise tatavvudur” hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Menü