Vakıf hizmetlerini vatandaşlarımızı herhangi bir şekilde düşünce, mezhep ve meşrep ayırımına tabi tutmaksızın sürdürmektedir.

Vakfın hizmet ve faaliyetlerini sürdürürken belirlediği ilkeler İslam’ın da evrensel ilkeler olarak insanlığa sunduğu barış, kardeşlik, dostluk, ötekinin hak ve hukukuna saygı, dürüstlük, çalışkanlık ve üreticiliktir

Eşref DALKIRAN
İTDV Yönetim Kurulu Başkanı
Tel: +41 44 247 78 48

Zafer TERKEŞLİ
Genel Müdür
Tel: +41 44 247 78 49

Mustafa YILDIZ
Cenaze Fonu ve Gençlik Sorumlusu
m.yildiz@diyanet.ch
E-mail: cenazefonu@diyanet.ch – genclik@diyanet.ch
Tel:+41 44 247 78 52

Büşra DURMAZ
Sekreter, Yayın Sorumlusu
b.durmaz@diyanet.ch
E-mail: info@diyanet.ch
Tel: +41 44 247 78 48

Bilal YILDIZ
Din Görevlisi
bilalyildiz1976@windowslive.com
Tel:+41 44 247 78 51